Whiteman et al v. Chesapeake Appalachia, No. 12-1790